Wednesday 9 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 9-9-2020

Finviz Today Sell GBP


Sell NZDCHFCanh Sell H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Lowerband H1

Buy EURNZDCanh Buy H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Upperband H1

https://t.me/fxcegottalent_viet
https://invest.fxce.net/ Best Trader - Smart InvestorBuy EURAUDCanh Buy H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Upperband H1

1 comment:

  1. https://i.imgur.com/UWV4Blq.png
    Buy Gold tại ô vàng 1935.87-1939.8
    Right?

    ReplyDelete

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ