Monday 28 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 28-9-2020

 Buy NZDBuy NZDCHF

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 0.6063 TP tại UpperBand H1

https://t.me/fxcegottalent_vietBuy NZDCAD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 0.8746 TP tại UpperBand H1

Sell EURNZD

Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.7799 TP tại LowerBand H1

Video Live Stream ngày 28/09/2020

 

 --------------

Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ