Saturday 19 September 2020

3 điều bạn cần phải biết về Quỹ đầu tư


Có chút lạ lẫm với ngành tài chính không phải là điều mà bạn cần cảm thấy xấu hổ. Xét cho cùng, tất cả mọi người đều phải bắt đầu từ đâu đó.
Những con người thành công không phải đột nhiên xuất hiện một cách kỳ diệu rồi trở thành những người có tầm cỡ. Họ đều bắt đầu từ việc thực sự không biết gì.
Vì vậy, trong trường hợp này, nếu bạn không biết gì về quỹ đầu tư hay còn được gọi là quỹ phòng hộ, thì đừng lo lắng vì chúng tôi sẽ giúp bạn.

Là một người Singapore muốn tìm hiểu về một trong những ngành công nghiệp đang phát triển mạnh trong nước, việc bạn biết quỹ đầu tư là gì là điều rất quan trọng.
Dưới đây là những điều bạn cần biết về quỹ đầu tư.

Quỹ phòng hộ là gì?

Chúng ta hãy bắt đầu từ điều cơ bản bằng định nghĩa về quỹ phòng hộ.

Một trong những quan niệm sai lầm đầu tiên của mọi người về quỹ đầu tư đó là nó là một loại hình đầu tư. Nhưng chúng tôi ở đây để làm rõ điều này và nói với bạn rằng không phải như vậy.
Quỹ đầu tư là một loại hình thức hợp tác đầu tư hoặc cơ cấu đầu tư góp vốn chung được thiết lập bởi một nhà quản lý tiền tệ hoặc cố vấn đầu tư đã đăng ký.
Thông qua đó, các nhà đầu tư sẽ cấp vốn cho các nhà quản lý quỹ phòng hộ và trao cho họ quyền tự chủ đối với các khoản đầu tư của mình.
Cơ cấu đầu tư góp vốn chung thường được tổ chức như sau:
     Hợp tác hữu hạn
     Công ty trách nhiệm hữu hạn
Ngày nay, hình thức thứ hai đã trở nên phổ biến hơn nhiều vì những ưu điểm chính của nó so với các hình thức kết hợp cạnh tranh.
Có bốn đặc điểm chính giúp định rõ quỹ đầu tư như sau:
     Chỉ mở cho các nhà đầu tư được công nhận hoặc đủ điều kiện - Điều này cho thấy việc các nhà đầu tư muốn sử dụng quỹ phòng hộ cần phải có các yêu cầu nhất định về giá trị ròng như thế nào.
     Phạm vi đầu tư rộng hơn – Các quỹ phòng hộ về cơ bản có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì, bao gồm nhưng không giới hạn đất đai, bất động sản, cổ phiếu, các công cụ phái sinh và tiền tệ.
     Thường sử dụng đòn bẩy – Để tăng lợi nhuận, quỹ phòng hộ đôi khi sẽ sử dụng tiền đi vay.
     Cơ cấu phí – Cơ cấu phí của quỹ phòng hộ tính cả tỷ lệ chi phí và phí thực hiện, thường là “Hai và Hai mươi”—2% cho phí quản lý tài sản và cắt giảm 20% bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra.

#1 Quỹ phòng hộ làm gì

Trong quỹ phòng hộ, nhà quản lý quỹ phòng hộ sẽ được các nhà đầu tư cấp vốn để huy động tiền. Sau đó, nhà quản lý quỹ sẽ mua bán và đầu tư tiền theo chiến lược phức tạp của riêng mình hoặc công cụ từ các nhà đầu tư bên ngoài.
Mục đích của các quỹ phòng hộ đó là tạo ra lợi nhuận tuyệt đối dương trong mọi điều kiện thị trường bằng cách bán hoặc đặt cược vào giá giảm cũng như mua hoặc dựa vào giá tăng.
Có nhiều loại quỹ phòng hộ ví dụ như:
     Quỹ phòng hộ chuyên về vốn cổ phần ‘chỉ mua’ – chúng chỉ mua cổ phiếu phổ thông và không bao giờ bán khống
     Quỹ phòng hộ chuyên về vốn cổ phần tư nhân – chúng mua toàn bộ các doanh nghiệp do tư nhân nắm giữ, và đôi khi tiếp quản các doanh nghiệp đó, cải thiện hoạt động, sau đó tài trợ cho đợt chào bán lần đầu ra công chúng
     Quỹ phòng hộ giao dịch trái phiếu rác
     Quỹ phòng hộ chuyên về bất động sản
     Quỹ phòng hộ bỏ tiền vào hoạt động trong các loại tài sản chuyên biệt ví dụ như bằng sáng chế và quyền âm nhạc.

#2 Quỹ phòng hộ ở Singapore

Quỹ phòng hộ có một số đặc tính chỉ áp dụng cho một số quốc gia nhất định. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét nó trên phạm vi toàn quốc và nói về các quỹ phòng hộ ở Singapore.
Trong Bộ luật Singapore về Chương trình Đầu tư Tập thể có đưa ra định nghĩa về quỹ phòng hộ như sau:
“Có những đặc điểm và chiến lược đầu tư khác nhau giúp định nghĩa về các quỹ phòng hộ. Nói chung, một quỹ phòng hộ sẽ tìm cách mang lại lợi nhuận “tuyệt đối” độc lập với chuyển động có xu hướng của các thị trường vốn cổ phần, thu nhập cố định hoặc tiền mặt.”
Khi xem xét liệu một quỹ phòng hộ có nằm trong các Nguyên tắc này hay không, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) sẽ xét đến các yếu tố sau đây:
a) Các chiến lược sử dụng đòn bẩy, bán khống, chênh lệch giá, công cụ phái sinh; và
b) Đầu tư vào các loại tài sản không chính thống, tức là các khoản đầu tư không phải là cổ phiếu niêm yết, trái phiếu và tiền mặt.
Ngoài ra, có hai loại quỹ phòng hộ như sau:
     Quỹ trong nước (Nội địa) – Quỹ đặt tại Singapore; nghĩa là chúng được quản lý theo Hướng dẫn về Quỹ phòng hộ được nêu trong Bộ luật về Chương trình Đầu tư Tập thể do MAS ban hành. Các quỹ này có thể được cung cấp cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nhưng thông thường nó chỉ được tiếp thị cho các nhà đầu tư trong nước.
     Quỹ nước ngoài (Ngoài nước) – Các quỹ này được lập ở các khu vực pháp lý khác ngoài Singapore. Nó chỉ có thể được tiếp thị cho các nhà đầu tư trong nước trong những điều kiện nhất định.
Các quỹ phòng hộ được phân phối cho các nhà đầu tư bán lẻ nói chung thông qua các ngân hàng phân phối và cố vấn tài chính được cấp phép. Mặt khác, các quỹ phi bán lẻ được phân phối thông qua các ngân hàng tư nhân và các tổ chức được miễn trừ khác.

#3 Yêu cầu Cấp phép: Cách Đăng ký Quỹ Phòng hộ

Nếu bạn muốn đăng ký quỹ phòng hộ, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu cấp phép của nó. .

Nhà đầu tư được công nhận & Nhà đầu tư bán lẻ

Để các nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư vào quỹ phòng hộ, bạn cần phải là nhà đầu tư được công nhận, nghĩa là bạn phải đáp ứng yêu cầu tài sản ròng trên 2 triệu đô la Singapore (với 1 triệu đô la Singapore chỉ tính cho tài sản bất động sản) hoặc một công ty có tài sản ròng trên 10 triệu đô la Singapore.  

Các nhà đầu tư bán lẻ vẫn có thể đầu tư vào một số quỹ phòng hộ đã có Giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn (CMS) từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) theo Luật Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (Chương 289) (SFA). Việc cung cấp quỹ phòng hộ nói trên được gọi là ủy thác đơn vị được ủy quyền.

Nhà quản lý quỹ

Nếu bạn là một nhà quản lý quỹ đang hoạt động với ít hơn 30 nhà đầu tư đủ điều kiện thì bạn sẽ được miễn giấy phép.
Mặt khác, các nhà quản lý quỹ đang có kế hoạch tiếp thị quỹ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ phải có Giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn.
Giấy phép này có thể xin từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) theo Luật Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (Chương 289).
Bạn sẽ phải đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu của giấy phép.
Về cơ bản, những ai cần có Giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn đều sẽ tham gia vào một hoặc bất kỳ hoạt động nào dưới đây:
     Kinh doanh chứng khoán
     Giao dịch hợp đồng tương lai
     Tài trợ chứng khoán
     Cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán
     Quản lý quỹ
     Giao dịch ngoại hối có đòn bẩy
     Tư vấn về các vấn đề tài chính doanh nghiệp
     Quản lý ủy thác đầu tư bất động sản
Những nhà quản lý quỹ nước ngoài đang quảng cáo cho các nhà đầu tư Singapore phải được cấp phép và quản lý theo thẩm quyền pháp lý của địa điểm kinh doanh chính của những nhà quản lý đó. Nó cũng phải phù hợp và theo quy tắc.
Mặt khác, quỹ phòng hộ nước ngoài dành cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Singapore được gọi là quỹ ủy thác đơn vị được công nhận.

Cố vấn Đầu tư

Các cố vấn đầu tư quảng bá quỹ sẽ cần có Giấy phép Cố vấn Tài chính (Giấy phép FA). Việc miễn trừ giấy phép sẽ áp dụng cho các cố vấn hoạt động như một cố vấn tài chính cho ít hơn 30 nhà đầu tư được công nhận.
Những cố vấn tham gia vào các hoạt động sau đây phải có Giấy phép FA, trừ khi được miễn:
  • Tiếp thị các quỹ ủy thác đơn vị
  • Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
  • Dịch vụ tư vấn về các sản phẩm đầu tư bao gồm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng ngoại hối, v.v.
  • Phát hành báo cáo đầu tư

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ