Monday, 27 October 2014

Chiến lược ngày 27/10/2014

AUDUSD


Chiến lược tham khảo
Sell, stoploss 60 pip chốt lời 0.8618

Friday, 24 October 2014

Monday, 20 October 2014

Nhận định Gold ngày 20/10/2014

Chiến lược tham khảo:
Sell 1238.2, cắt lỗ 1243 chốt lời 1209

Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết