Tuesday 29 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 29-9-2020

 It's the Tuesday Trade!Buy GBPUSD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.28155 TP tại UpperBand H1
Buy AUDUSD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 0.704 TP tại UpperBand H1

Buy GOLD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1860 TP tại UpperBand H1
Video Live Stream ngày 29/09/2020


--------------

Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ