Friday 25 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 25-9-2020

Find your trend from Finviz
BUY CAD
Readmore

Sell USDCAD

Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.3389 TP tại LowerBand H1

https://t.me/fxcegottalent_viet
https://invest.fxce.net/


Buy NZDCHF

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 0.60415 TP tại UpperBand H1

Buy GBPCHF

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.1761 TP tại UpperBand H1

Buy GOLD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1853 TP tại UpperBand H1

Video Live Stream ngày 25/09/2020

--------------
Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ