Tuesday 8 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 8-9-2020

Finviz Today Sell GBPSell GBPUSDCanh Sell H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Lowerband H1

Sell GBPCHFCanh Sell H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Lowerband H1

Sell GBPJPYCanh Sell H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Lowerband H1

https://t.me/fxcegottalent_viet
Join to learn invest: https://t.me/fxcegottalent_viet
Buy EURGBP


Canh Buy H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Upperband H1
--------------
Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch:  Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ