Thursday, 17 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 17-9-2020

Buy GBP and more !!! Great your own Trade today, NOW!


Read more

Buy GBPUSDBuy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.2918 TP tại UpperBand H1

https://t.me/fxcegottalent_viet
https://invest.fxce.net/


Buy GBPCHFBuy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.1721 TP tại UpperBand H1

Buy GBPAUDBuy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.666 TP tại UpperBand H1

Sell EURUSD


Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.18509 TP tại LowerBand H1

Sell USDJPY


Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 105.2059 TP tại LowerBand H1

Video Live Stream ngày 17/09/2020


--------------
Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ