Friday 18 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 18-9-2020

Finviz today Buy NZDUSD
Read More
Buy NZDUSD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 0.6705 TP tại UpperBand H1

https://t.me/fxcegottalent_viet
https://invest.fxce.net/


Sell USDJPY

Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 104.96 TP tại LowerBand H1

Video Live Stream ngày 18/09/2020
--------------
Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ