Tuesday, 15 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 15-9-2020

It's the Tuesday Profit!!!

Trade now

Buy NZDUSD


Canh Buy H1 tại vùng ô vàng SL 0.667  TP Upperband H1

Sell USDCAD


Sell USDCAD tại vùng ô vàng SL như trong Video có hướng dẫn TP Lowerband H1 hoặc xa hơn
Xem video dưới đây để Trade ngược nếu giá phá qua vùng ô vàng và đóng cửa trên đó (H1)

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ