Wednesday 16 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 16-9-2020

Finviz today 'Sell EURGBP
Read More
Sell EURGBP


Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 20pip nếu Close nến trên 0.9232 TP tại LowerBand H1

https://t.me/fxcegottalent_viet
https://invest.fxce.net/


Sell EURJPY


Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 145.42 TP tại LowerBand H1
--------------
Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ