Friday 20 March 2015

Nhận định Gold ngày 20/3/2015

Gold

Chiến lược tham khảo
Buy khi giá chạm Lower Band, cắt lỗ 3-5 giá chốt lời tại Upper Band

Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.