Sunday 13 September 2020

Chiến lược giao dịch ngày 14-9-2020

 Project today is CADSell USDCAD


Sell USDCAD tại vùng ô vàng SL40pip TP Lowerband H1

Buy CADJPYNhìn biểu đồ H1 thế khá rỏ khi đỉnh đang thấp dần và phía dưới có một mức hỗ trợ khá vững chắc, liệu giá sẽ thể hiện một momentum như thế nào tại đây để chúng ta quyết định vào trạng thái?
Canh Buy H1 tại vùng ô vàng SL40pip TP Upperband H1

 

Livestream ngày 14/09/2020
--------------
Hướng dẫn PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ