Friday 11 December 2020

Nếu PTKT không hoạt động thì điều gì sẽ giúp TRADER thành công?

Trên thế giới không thiếu những người thành công với việc sử dụng Phân tích kỹ thuật (PTKT) để Trading, song song đó cũng có những người không thành công và họ thường đỗ lỗi cho việc sử dụng PTKT là không hiệu quả, vậy chúng ta hãy cùng đào sâu vào qua các câu trả lời của các bậc đàn anh trên thế giới về vấn đề này được mình sưu tầm qua một vài Website về Trading.


Anh NR Sushmita , Trader người Ấn Độ chia sẽ về vấn đề này như sau:


Thursday 10 December 2020

Có Trader nào đã thành công với PTKT

 Hầu hết các Trader trên toàn thế giới đều công nhận phân tích kỹ thuật là thứ mà họ bắt buộc phải cần có để có thể tham gia thị trường và hầu như tất cả những đầu sách hiện nay đang có mặt trên các kệ sách cũng đều nói đến Phân tích Kỹ Thuật. Vì vậy việc thành công khi sử dụng phân tích kỹ thuật cũng là lẽ thường. Bên cạnh đó cũng có những Trader không công nhận việc này khi họ liên tục nói rằng phân tích cơ bản (phân tích tin tức kinh tế vĩ - vi mô) mới quan trọng và PTKT không bao giờ thành công! Vậy ai đúng ai sai, chúng ta cùng tìm hiểu xem thông qua các câu trả lời được mình tổng hợp từ các Trader trên thế giới qua một số Website quora, twiter v.v. nào , chúng ta bắt đầu thôi.