Friday 9 May 2014

nhận định thị trường ngày 9-5-2014

Ngày 9-5-2014
Gold
Điểm tin trong ngày : Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm của Trung Quốc; Chỉ số sản lượng sản xuất của Anh; Số lượng thay đổi việc làm và Tỷ lệ thất nghiệp của Canada; Chỉ số Tóm lược cơ hội việc làm và doanh thu Lao động (JOLTS) của Mỹ sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường

Tin Úc
Lúc 08:30 ngày 09/05: Công bố báo cáo chính sách tiền tệ của ngân hàng dự trữ New Zealand (RBNZ) đã cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị vào quan điểm của ngân hàng của điều kiện kinh tế và lạm phát - yếu tố quan trọng mà sẽ định hình tương lai của chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của họ. Trong báo cáo này, nhiệm vụ của RBNZ bao gồm chi tiết về cách họ sẽ đạt được mục tiêu lạm phát, đề xuất xây dựng, thực hiện chính sách tiền tệ trong 5 năm tiếp theo, và cách thức thực hiện chính sách tiền tệ kể từ đợt phát hành báo cáo cuối cùng.

Tin Trung Quốc
Lúc 08:30 ngày 09/05: Công bố chỉ số giá tiêu dùng hằng năm, đo sự thay đổi giá người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 11 ngày sau khi kết thúc tháng. Giá tiêu dùng chiếm một phần lớn trong lạm phát tổng thể. Lạm phát lại rất quan trọng trong việc xác định giá trị tiền tệ, bởi vì giá cả tăng cao dẫn đến ngân hàng trung ương với chức năng của mình phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Giá trung bình của những hàng hóa và dịch vụ khác nhau được lấy mẫu và so sánh với các mẫu trước đó. Con số thực tế lớn hơn số dự báo sẽ là tin tốt cho đồng tiền này. Dự báo giảm từ tỷ lệ 2.4% của kỳ báo cáo trước xuống 2.1%.

Lúc 08:30 ngày 09/05: Công bố chỉ số giá sản xuất PPI đầu vào hàng năm, mức độ thay đổi trong giá cả của hàng hóa và nguyên liệu thô được mua bởi các nhà sản xuất. Đây là một trong những chỉ số hàng đầu của lạm phát tiêu dùng khi chi phí sản xuất tăng hơn cho hàng hoá và dịch vụ, những chi phí cao hơn sẽ do người tiêu dùng gánh chịu. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 11 ngày sau khi kết thúc tháng. Dự báo tăng từ tỷ lệ -2.3% của kỳ báo cáo trước lên -1.8%

Tin Anh
Lúc 15:30 ngày 09/05: Công bố chỉ số sản lượng sản xuất của các nhà máy trong tháng vừa qua, mức độ thay đổi tổng giá trị lạm phát điều chỉnh trong tổng sản lượng sản xuất bởi các nhà sản xuất. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế. Các nhà sản xuất phản ứng một cách nhanh chóng với sự thăng trầm trong chu kỳ kinh doanh và có mối tương quan với điều kiện của người tiêu dùng như việc làm và thu nhập. Sản xuất chiếm khoảng 80% tổng số sản lượng công nghiệp và có xu hướng điều khiển tác động của thị trường. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 40 ngày sau khi kết thúc tháng. Dự báo giảm từ 1.0% của kỳ báo cáo trước xuống 0.3%.

Tin Canada
Lúc 19:30 ngày 09/05: Công bố số lượng thay đổi việc làm trong tháng trước đó. Tạo việc làm là một chỉ báo hàng đầu quan trọng của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 10 ngày sau khi kết thúc tháng. Đây là dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố ngay sau khi tháng kết thúc. Phát hành sớm và có tầm quan trọng nên có tác động rất lớn đến thị trường. Dự báo thay đổi giảm từ 42.9 ngàn việc làm của kỳ báo cáo trước xuống 14.9 ngàn.

Lúc 19:30 ngày 09/05: Công bố tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ phần trăm của tổng số lao động thất nghiệp và số lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm trong tháng trước đó. Mặc dù nó thường được xem là một chỉ số tụt hậu nhưng số lượng người thất nghiệp là tín hiệu quan trọng về sức khỏe kinh tế tổng thể vì chi tiêu tiêu dùng có liên quan đến đến thị trường lao động. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 8 ngày sau khi kết thúc tháng trước đó. Dự báo không đổi kể từ tỷ lệ 6.9% của kỳ báo cáo trước.

Tin Mỹ
Lúc 21:00 ngày 09/05: Công bố chỉ số Tóm lược cơ hội việc làm và doanh thu Lao động (JOLTS). Chỉ số cho biết số lượng tuyển dụng trong tháng báo cáo, không bao gồm các ngành công nghiệp trồng trọt. Tuy thời gian phát hành muộn nhưng nó có ảnh hưởng đến thị trường vì tuyển dụng là chỉ báo hàng đầu của việc làm tổng thể. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 40 ngày sau khi kết thúc tháng. Dự báo tăng từ 4.17 triệu việc làm của kì báo cáo trước lên 4.21 triệu.


Phân tích kỹ thuật :


Tại khung Daily chỉ báo UpperBand đang hướng xuống chứng tỏ lực bán đang hiện hữu nhưng yếu vì hiện tại BollingerBand sideway biên độ rộng và đang chuẩn bị thu hẹp
Chúng ta có các mức hỗ trợ và kháng cự sau:
Kháng cự : 1296 - 1309 - 1314.5
Hỗ trợ : 1282 - 1278.6 - 1276.4
Điểm dung hòa 1289
Chiến lược tham khảo:
Sell 1296 ,cắt lỗ 1301 chốt lời 1282 - 1278.6
Buy 1282, cắt lỗ 1278 chốt lời 1295


Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ