Wednesday 21 May 2014

Nhận định thị trường ngày 21-5-2014

Ngày 21-5-2014
Gold

Tín hiệu tăng giá sau khi thoái lui về đường trung bình BollingerBand H1
Chiến lược tham khảo: Buy giá hiện tại, cắt lỗ 1289 chốt lời 1309 - 1314.5

Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ