Wednesday 7 May 2014

Nhận định thị trường ngày 7-5-2014

Ngày 7-5-2014
Gold
Điểm tin trong ngày :Chỉ số doanh thu bán lẻ của Úc; Chỉ số giấy phép xây dựng của Canada; Phát biểu của chủ tịch Fed Janet Yellen sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường.

Tin Úc
Lúc 08:30 ngày 07/05: Công bố chỉ số doanh thu bán lẻ của tháng, mức thay đổi tổng giá trị doanh số bán hàng ở cấp độ bán lẻ. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc tháng. Đó là thước đo chính của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Đây là cái nhìn sớm nhất và rộng nhất tại dữ liệu chi tiêu tiêu dùng thiết yếu. Dự báo tăng từ 0.2% của kỳ báo cáo trước lên 0.4%.

Tin Canada
Lúc 19:30 ngày 07/05: Công bố chỉ số Giấy phép xây dựng trong tháng, thay đổi số lượng phê duyệt xây dựng mới ban hành trong tháng. Đó là một thước đo hoạt động xây dựng trong tương lai, bởi vì giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục đầu tiên trong xây dựng một tòa nhà mới. Việc xây dựng tác động tạo thêm nhiều việc làm và các dịch vụ khác kèm theo. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc tháng. Dự báo tăng từ -11.6% của kỳ báo cáo trước lên 3.9%.

Tin Mỹ
Lúc 19:30 ngày 07/05: Công bố chỉ số năng suất lao động phi nông nghiệp sơ bộ tính theo quý, mức thay đổi hàng năm năng suất lao động sản xuất hàng hoá và dịch vụ, không bao gồm các ngành nông nghiệp. Năng suất và lạm phát liên quan trực tiếp đến lao động. Sự sụt giảm năng suất lao động tương đương với sự gia tăngchi phí. Doanh nghiệp sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho lao động, chi phí cao hơn thường được truyền lại cho người tiêu dùng gánh chịu. Chỉ số được phát hành theo quý, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc quý trước. Dự báo thay đổi giảm từ 1.8% của kỳ công bố trước xuống -0.9%.

Lúc 19:30 ngày 07/05: Công bố đơn giá tiền công lao động sơ bộ của quý, mức độ thay đổi hàng năm khi các doanh nghiệp giá trả tiền công cho người lao động, không bao gồm các ngành nông nghiệp. Đó là một chỉ số hàng đầu của lạm phát tiêu dùng, khi các doanh nghiệp phải trả nhiều hơn cho lao động và chi phí cao hơn thường do người tiêu dùng gánh chịu. Báo cáo này ó 2 phiên bản được phát hành cách nhau 1 tháng: Bản sơ bộ và bản sửa đổi. Bản sơ bộ được phát hành sớm nhất, do đó có tác động mạnh nhất đến thị trường. Chỉ số được phát hành theo quý, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc quý trước. Dự báo thay đổi tăng từ -0.1% của kỳ công bố trước lên 2.3%.

Lúc 21:00 ngày 07/05: Phát biểu của chủ tịch Fed Janet Yellen ở Ủy ban kinh tế của Quốc hội, tại Washington DC. Bản chứng thực gồm 2 phần: đầu tiên, bà đọc một tuyên bố được chuẩn bị trước đó (một văn bản được làm sẵn, có trên website của Fed khi mới bắt đầu), sau đó Ủy ban sẽ đặt câu hỏi và trả lời. Những câu hỏi không được biết trước, không có sẵn kịch bản có thể tạo nên những biến động lớn trong thị trường. Bà là người đứng đầu ngân hàng trung ương, những phát biểu của bà có thể gây biến động đến thị trường, các nhà đầu tư dự đoán về tầm ảnh hưởng của bà đến chính sách tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật


Tại H4 chúng ta đang có thế trọn trend và đã có đỉnh tạm thời tại 1314.5 khi đường UpperBand đang cong vào.
Tuy nhiên đường trung bình BollingerBand VMA3 đều đã xuyên qua mức Fibo hướng lên . Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định xu hướng tiếp diễn và điểm vào lệnh.
Chúng ta có mức kháng cự và hỗ trợ sau:
Kháng cự: 1314.5 - 1323.6
Hỗ trợ : 1304.5 - 1300 - 1290
Điểm dung hòa : 1309
Chiến lược tham khảo:
Buy 1304.5 rãi tại 1300, cắt lỗ 1297 chốt lời 1314.5 - 1323.6
Lưu ý lệnh Buy nếu như may mắn giá tăng đúng hướng và đến điểm dung hòa 1309 chúng ta dời stoploss về điểm vào và cố gắng duy trì mục tiêu 1314.5 - 1323.6


Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ