Tuesday 2 November 2021

Giao dịch Vàng và Bảng Anh ngày 2-11-2021

Chiến lược giao dịch Vàng

Với việc di chuyển cuối năm về MA20 biểu đồ Tháng thì khả năng giá sẽ dao động với biên độ đi ngang là chủ yếu.Tại khung Ngày tín hiệu vẫn chưa khả quan để định giá cụ thể vì giá vẫn đang di chuyển tại vùng MA20 và EMA11. Tuy nhiên ưu thế tăng giá vẫn thể hiện khi giá đã tăng và giao dịch trên 2 đường MA này, vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên Buy khi giá quay về 3 mức cụ thể như EMA11, giá mở cửa và MA20
Hãy quan sát biểu đồ bên dưới:


Chiến lược cụ thể:

Buy 1788 (EMA11) - 1783 (Giá mở cửa) - 1779 (MA20) , Cắt lỗ 1775 Chốt lời 1803
Lưu ý: do biên độ của Vàng lớn nên sẽ rủi ro nếu bạn sử dụng đòn bẩy cao và giao dịch với số lot lớn. Bạn nên giao dịch với khối lượng nhỏ để chia ra và vào lệnh. 

Chiến lược giao dịch Bảng Anh

Finviz cho đồng CHF mạnh nhất và đồng GBP yếu nhất nên việc chúng ta chọn giao dịch cặp GBPCHF là điều bình thường tuy nhiên ở đây mình sẽ chỉ giao dịch cặp GBPUSD cặp chính và sử dụng phương pháp giao dịch với BollingerBands có trong sách để các bạn dễ hình dung.
Quan sát biểu đồ H1:

Phương pháp số 2: Giao dịch khi bắt đầu hình thành xu hướng
Mô hình được hình thành bởi 2 ngày và trong nguyên lý thứ 6 của Lý Thuyết DOW : “Một xu hướng được cho là sẽ tiếp diễn cho đến khi có tín hiệu đảo chiều.”
Vì vậy chiến lược cho GBPUSD này sẽ là canh Sell.

Chiến lược cụ thể:

Sell MA20 - Upperband H1 , cắt lỗ 40pip TP khi hoàn thành mô hình. Khả năng đến ngày mai. Tuy nhiên nếu trong ngày hôm nay mà không giảm mạnh tạo mô hình thì chúng ta chốt tại LowerBand H1.
----------
Bạn chưa có tài khoản hay còn do dự trong việc chọn sàn, hãy  trãi nghiệm các sàn mà Kẽm đang hợp tác:
FXCE : https://www.fxce.com/register?ib=AOl6umIzEG 

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ