Friday 2 May 2014

Nhận định thị trường ngày 2-5-2014

Ngày 2-5-2014
Gold
Điểm tin trong ngày
Chỉ số quản lý xây dựng PMI của Anh; Bảng lương phi nông nghiệp và Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường. Hãy chờ đón những tin tức khác được công bố.
Tin châu Âu 
Lúc 15:00 ngày 02/05: Công bố chỉ số quản lý thu mua sản xuất PMI chính thức của khu vực đồng Euro, dựa trên khảo sát của khoảng 3000 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo không thay đổi, giữ nguyên 53.3 điểm của kỳ báo cáo trước.

Lúc 16:00 ngày 02/05: Công bố tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ phần trăm của tổng số lao động thất nghiệp và số lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm trong tháng trước đó. Có xu hướng tác động mờ nhạt vì một số chỉ số liên quan đến điều kiện lao động khu vực châu Âu đã được phát hành trước đó. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 30 ngày sau khi kết thúc tháng. Dự báo không đổi kể từ tỷ lệ 11.9% của kỳ báo cáo trước.

Tin Anh 
Lúc 15:30 ngày 02/05: Công bố chỉ số quản lý xây dựng PMI, chỉ số dựa trên khảo sát của khoảng 170 nhà quản lý mua hàng yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Chỉ số được phát hành theo tháng, vào ngày làm việc thứ 2 sau khi kết thúc tháng. Dự báo giảm từ 62.5 điểm của kỳ báo cáo trước xuống 62.2 điểm.

Tin Mỹ 
Lúc 19:30 ngày 02/05: Công bố bảng lương phi nông nghiệp (NFP), thay đổi trong số người có việc làm trong tháng trước ngoại trừ ngành nông nghiệp. Đây là dữ liệu kinh tế quan trọng, phát hành ngay sau khi tháng kết thúc. Chỉ báo việc làm là một chỉ báo quan trọng hàng đầu của chi tiêu tiêu dùng, chiếm một phần lớn các hoạt động chung của nền kinh tế, được phát hành hàng tháng, vào ngày thứ 6 đầu tiên sau khi kết thúc tháng. Đây là dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố ngay sau khi tháng kết thúc. Phát hành sớm và có tầm quan trọng nên có tác động rất lớn đến thị trường. Dự báo tăng từ 169 ngàn việc làm của kỳ báo cáo trước lên 179 ngàn.

Lúc 19:30 ngày 02/05: Công bố tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ phần trăm của tổng số lao động thất nghiệp và số lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm trong tháng trước đó. Mặc dù nó thường được xem là một chỉ số tụt hậu nhưng số lượng người thất nghiệp là tín hiệu quan trọng về sức khỏe kinh tế tổng thể vì chi tiêu tiêu dùng có liên quan đến đến thị trường lao động. Chỉ số được phát hành hàng tháng, thường vào ngày thứ 6 đầu tiên sau khi kết thúc tháng. Dự báo giảm từ 6.7% của kỳ báo trước xuống 6.6%.

Phân tích kỹ thuật:

Tại H1 đã hình thành trọn trend giãm và đang có đáy tạm thời tại 1278.6
Chúng ta có các mức hỗ trợ và kháng cự sau :
Kháng cự 1300 - 1290
Hỗ trợ 1280 - 1278.6 - 1276.4
Chiến lược tham khảo:
Buy tại 1280 rãi tại 1276.4 ,cắt lỗ 1272 chốt lời 1290-1304.5

Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ