Tuesday 29 April 2014

Nhận định thị trường ngày 29-4-2014

Ngày 29-4-2014
Gold
Điểm tin trong ngày :
Tin Anh Lúc 15:30 ngày 29/04: Công bố Tổng sản phẩm quốc nội GDP sơ bộ của quý, thay đổi trong giá trị điều chỉnh lạm phát của tất cả các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất bởi nền kinh tế trong quý, là thước đo bao hàm nhất và là đồng hồ đo sức khỏe chính của nền kinh tế. Có 3 phiên bản GDP được phát hành cách nhau 1 tháng: Sơ bộ - Ước tính lần 2 – Chính thức. Bản sơ bộ được phát hành sớm nhất, do đó có xu hướng tác động đến thị trường nhiều nhất. Chỉ số được phát hành theo quý, khoảng 24 ngày sau khi kết thúc quý. Dự báo thay đổi tăng từ tỷ lệ 0.7% của kỳ báo cáo trước đó lên 0.9%.Tin Mỹ Lúc 21:00 ngày 29/04: Công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng CB, chỉ số tổng hợp dựa trên khảo sát của khoảng 5.000 hộ gia đình để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai bao gồm cả khả năng lao động, điều kiện kinh doanh và tình hình kinh tế nói chung. Niềm tin tài chính là một chỉ số hàng đầu của chi tiêu tiêu dùng, chiếm một phần lớn các hoạt động kinh tế nói chung. Chỉ số được phát hành hàng tháng, vào ngày thứ ba của tuần cuối cùng trong tháng. Dự báo tăng từ 82.3 điểm của kỳ trước lên 82.9 điểm.Phân tích kỹ thuật


Gold tại H4 đang cho ra mô hình DOWN - UP - DOWN
Chiến lược tham khảo:
Sell 1301.5, cắt lỗ 1305 chốt lời 1282.5


H1 đang cho thế tăng khi giá di chuyển sát VMA3 và BollingerBand đang chuẩn bị thu hẹp kết thúc trọn trend giảm
Chiến lược tham khảo :
Phiên Á Âu : Buy 1295 , cắt lỗ 1291 chốt lời 1301.5


Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ