Monday 17 March 2014

Nhận định thị trường ngày 17-3-2014

Ngày 17-3-2014
Gold

Tại H1 chúng ta đang có đà tăng gần hết khi LowerBand đang co vào và hướng lên


Tại H4 đường UpperBand đang có tín hiệu cong vào báo hiệu 1 trọn trend tăng thạm thời kết thúc nhưng cũng có thể repaint.
Chúng ta có 2 mức hỗ trợ và kháng cự sau:
Support 1375.5
Resistance 1393
Chiến lược tham khảo :
Phiên Á - Phiên Âu Sell 1392.5 ,cắt lỗ 1395.5 chốt lời 1378.6
Buy 1375.5 ,cắt lỗ 1372 chốt lời 1382 - 1393
Buy khi Break 1393, Buy tại 1390 ,cắt lỗ 1377 chốt lời 1404Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ