Thursday 13 March 2014

Nhận định thị trường ngày 13-3-2014

Ngày 13-3-2014

Gold
Khung Daily xu hướng tăng vẫn hiện hữu và giá đang có theien6 hướng tìm đến đỉnh range được thiệt lập đỉnh từ tháng 6-2013 đến đáy 1191 cuối tháng 6-2013. Chiến lược chính vẫn tiếp tục canh Buy
H4 đường LowerBand đã cong vào báo hiệu trend tăng đang tiếp tục nhưng không mạnh 
Tại H4 chúng ta có Support 1357.2
Tại H1 chúng ta có các mức support sau : 1361.8 - 1353.6
Chiến lược tham khảo:
Phiên Á :
Sell 1368, cắt lỗ 1371 chốt lời 1361.8 -1357.2
Buy 1361.8 - 1357.2, cắt lỗ 1353 chốt lời 1378.6
Sẽ Update khi gần phiên Âu vào
Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ