Monday 10 March 2014

Nhận định thị trường ngày 10-3-2014

Ngày 10-3-2014GoldKhung Daily đường UpperBand đã cong vào báo hiệu 1 trọn trend tăng tạm thời kết thúc, giá có thiên hướng thoái lui về đường trung bình và LowerBand.

Tại H4 tín hiệu sideway khá rõ ràng khi 2 đường Lower và Upper có độ rộng, giá thiên hướng di chuyển chậm để tạo độ hẹp và bứt phá , vì hiện tại đang là trend tăng nên ưu tiên canh Buy tại đường LowerBand H4

H1 đang cho thế trọn trend giãm, chúng ta có các mức Support sau : 1332.5 - 1330 - 1323.6
Canh thế trọn trend giãm tại M5 mà vào Buy

Ví dụ :

Chiến lược tham khảo:
Buy 1332.5
Buy 1330
Buy 1323.6 , cắt lỗ 1318 chốt lời 1338.2-1347.2


Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ