Saturday, 20 February 2016

Mở tài khoản FXPro Master IB VSG_Xây dựng kế hoạch trading của bạn

Hôm nay xin gửi đến các bạn bộ Video hướng dẫn và vì sao phãi có kế hoạch cho Trading?!Phần 1
   

Phần 2
   
Phần 3
 
Phần 4


Phần 5

Mỗi trader phải biết về chiến lược Trading và Trading Strategies nó là gì để ta phải quan tâm?
Đối với tôi, đi sâu về vấn đề chiến lược trade  như thế này:

  • Tôi sẽ trade gì thị trường?
  • Khung thời gian nào tôi sẽ trade?
  • Điều gì sẽ là tiêu chí của tôi cho một trade được thiết lập?
  • Như thế nào tôi sẽ kích hoạt vào một trade?
  • Tôi sẽ làm thế nào để quản lý các điểm dừng và lợi nhuận mục tiêu ?
  • Lỗ bao nhiêu cho 1 trade so với tổng vốn đầu tư?

Mọi thứ đều được đặt ra trong một kế hoạch trade. Mỗi luật chơi phải rõ ràng được đặt ra và cho hầu hết các phần. Hãy nghĩ về một lộ trình cung cấp cho bạn hướng dẫn bạn đến một đích đến. Bạn biết lộ trình như vậy và đương nhiên sẽ không có nhu cầu để có được hướng đi tắt và có lẽ không bao giờ làm cho bạn sao nhãng ,ảnh hưởng đến nơi mà bạn muốn đi.
Khi rảnh tôi sẽ Upload lên các phương pháp các trader thường dùng để các bạn tham khảo, vì tôi không áp đặt ai vào phương pháp của mình cả nên sẽ mở ra các phương pháp khác
updating...

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ