Tuesday 4 March 2014

Nhận định thị trường ngày 4-3-2014

Ngày 4-2-2014

Gold

Tại khung Daily tín hiệu UpperBand đã nở ra khi đóng cửa ngày hôm qua vượt đỉnh củ tại 1344, báo hiệu đà tăng vẫn còn và chúng ta chỉ ưu tiên Buy
Tại H4 2 đường Lower và Upper đang có dấu hiệu tạo 1 trọn trend tăng và như thế thì đồng nghĩa với việc chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường.
Chiến lược tham khảo:
Buy khối lượng nhỏ tại 1350, cắt lỗ 1340 chốt lời 1361.8 - 1378.6
Buy 1344, cắt lỗ 1340 chốt lời 1357.2 - 1361.8 - 1378.6

Nhận định cặp tiền chủ đạosẽ update sau
Update:
GBPJPY

Khung Daily giá đang tạo đà để kéo chỉ báo LowerBand lên chạm vào giá. Lại Break đường trung bình , nên hôm nay ưu tiên canh Sell khi giá quay lại chạm đường trung bình BollingerBand khung daily
Chiến lược tham khảo:
Sell 169.46, cắt lỗ 169.86 chốt lời tại Fibo 38.2 - 167.64

GBPUSD
Giá đã giãm và tạo thành đường cắt chéo VMA3 và đường ttrung bình tại khung H4. Chúng ta sẽ Sell khi giá chạm VMA3 hoặc đường trung bình BollingerBand H4.
Chiến lược tham khảo:
Sell 1.6668 rãi tại 1.6688 ,cắt lỗ 1.6718 chốt lời 1.65

Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ