Thursday 27 February 2014

Nhận định thị trường ngày 26-2-2014

Ngày 26-2-2014

GoldUpdate Gold trước tin Fed Chair Yellen Testifies 10:00 Pm


No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ