Wednesday 4 June 2014

Nhận định thị trường ngày 4-6-2014

Ngày 4-6-2014
Gold
Tin Mỹ
Lúc 19:15 ngày 04/06: Công bố chỉ số Non-Farm tư nhân do Công ty xử lí dữ liệu tự động (ADP) phát hành, ước tính sự thay đổi trong số lượng những người làm việc trong tháng trước đó, không bao gồm các ngành nông nghiệp và công nhân viên chức nhà nước. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 2 ngày sau khi kết thúc tháng. ADP cung cấp dịch vụ biên chế cho các công ty Mỹ, và ước tính tăng trưởng việc làm từ dữ liệu của khoảng 400 ngàn khách hàng. Tạo ra việc làm là một chỉ số quan trọng hàng đầu của chi tiêu tiêu dùng, chiếm một phần lớn các hoạt động kinh tế nói chung. Dự báo giảm từ 220 ngàn người của kỳ báo cáo trước xuống 217 ngàn người.

Lúc 19:30 ngày 04/06: Công bố cán cân thương mại của Mỹ, chênh lệch về giá trị hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng báo cáo. Chỉ số được phát hành theo tháng, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc tháng. Nhu cầu về xuất khẩu và tiền tệ có liên kết trực tiếp bởi vì doanh nghiệp nước ngoài phải mua đồng nội tệ để trả cho hàng xuất khẩu của quốc gia. Nhu cầu xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả của các nhà sản xuất trong nước. Con số dương cho biết hàng hóa xuất khẩu nhiều hơn so với nhập khẩu. Dự báo thâm hụt tăng từ -40.4 tỷ đô la Mỹ của kì báo cáo lên -40.8 tỷ.

Phân tích kỹ thuật

Đã có điểm vào
Sell, stoploss 1249.82 chốt lời 1238.2 - 1223.6

Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ