Thursday 12 June 2014

Nhận định thị trường ngày 12-6-2014

Ngày 12-6-2014
Gold
Tin cơ bản
Chỉ số doanh thu bán lẻ lõi - Chỉ số doanh thu bán lẻ và Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường.
Tin Mỹ
Lúc 19:30 ngày 12/06:
Công bố chỉ số doanh thu bán lẻ lõi của tháng, thay đổi tổng giá trị bán hàng tại thị trường bán lẻ, không bao gồm xe ô tô. Doanh số bán ô tô chiếm khoảng 20% doanh số bán lẻ, nhưng có xu hướng không ổn định và dễ làm sai lệch xu hướng cơ bản. Do đó các dữ liệu cốt lõi được cho là một thước đo tốt hơn về xu hướng chi tiêu. Chỉ số được phát hành mỗi tháng, khoảng 14 ngày sau khi kết thúc tháng. Dự báo tăng từ 0.0% của kỳ báo cáo trước lên 0.4%

Công bố chỉ số doanh thu bán lẻ của tháng, mức thay đổi tổng giá trị doanh số bán hàng ở cấp độ bán lẻ. Chỉ số được phát hành hàng tháng, khoảng 14 ngày sau khi kết thúc tháng. Đó là thước đo chính của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Đây là cái nhìn sớm nhất và rộng nhất tại dữ liệu chi tiêu tiêu dùng thiết yếu. Dự báo tăng từ 0.1% của kỳ báo cáo trước lên 0.5%

Công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp, số lượng đơn xin bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần qua. Chỉ số được phát hàng hàng tuần, khoảng 5 ngày sau khi kết thúc tuần. Mặc dù nó thường được xem như là một chỉ số tụt hậu, số lượng người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng của sức mạnh kinh tế tổng thể bởi vì chi tiêu của người tiêu dùng có liên quan với điều kiện thị trường việc làm. Dự báo giảm từ 312 ngàn đơn từ kì báo cáo trước xuống 306 ngàn đơn.

Phân tích kỹ thuật

UpperBand H4 đang nở ra, chiến lược tham khảo:
Buy giá hiện tại (lệnh hôm qua vẫn còn lệnh này bồi thêm), stoploss 1255 chốt lời 1272 - 1278.6

Lưu ý lệnh buy này nếu may mắn chúng ta đi đúng hướng và có lợi nhuận được 3-5$ chúng ta dời stoploss về điểm vào và chốt 1/2 tại 1272 , 1/2 còn lại cố gắng duy trì mục tiêu 1278.6

Cảnh Báo Rủi Ro: Ngoại hối và CFDs là những sản phẩm thừa hưởng và liên quan đến một mức độ rủi ro cao. Có thể mất tất cả vốn của bạn. Những sản phẩm này có thể không phù hợp cho tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ