Sunday 25 December 2011

Vì sao chỉ có vàng là tăng đều đều ?

Unable to display content. Adobe Flash is required.

Vàng, bản chất của nó là tài sản và có thể đổi được rất nhiều tiền và trên thế giới đã công nhận điều đó.
Vì thế vàng chỉ có cửa lên chứ không có xuống theo thời gian, nói thế không phải đồng nghĩa với việc là tăng ào ào mà bao giờ cũng có ZicZac. Tại sao lại như thế ?
Đơn giản tôi muốn tài sản của tôi phải tăng theo thời gian, và điều đó bất cứ quốc gia nào cũng muốn thế.