Tuesday 6 October 2020

Chiến lược giao dịch ngày 6-10-2020

 Send us best Pair to Trade !


Buy EURJPY


Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 123.76 TP tại UpperBand H1Buy EURUSD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1.1736 TP tại UpperBand H1

Sell USDCHF

Sell tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 0.9187 TP tại LowerBand H1

Buy GBPJPY

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 136.41 TP tại UpperBand H1

GOLD

Buy tại H1 vùng ô vàng, Stoploss 1897.8 TP tại UpperBand H1
Video Live Stream ngày 6/10/2020 

-------------- 
Khóa học PTKT với BollingerBangs : PTKT với BollingerBands 
Mở tài khoản để giao dịch: Dịch vụ Forex

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ