Sunday 26 July 2015

Option Contract - Call and Put Option

Put Option
Hãy bắt đầu với một câu chuyện
Ông Hải sở hữu một cổ phiếu trị giá $100. và hiện tại ông ta muốn giữ cổ phiếu  nhưng có lẽ ông ta muốn bán cổ phiếu của mình trong tương lai với giá ít nhất là $100 (ví dụ: trong vòng 5 năm tiếp theo)
Nhưng ông ta lo sợ rằng trong tương lai giá trị cổ phiếu của mình có thể giãm dưới $100. Ông Hải sẽ làm gì?
Ông nhớ lại... ông biết một người phụ nữ giàu có tên Nhàng và ông ta trả cô $1 cho một hợp đồng với cô ấy
Rằng cô ấy sẽ đảm bảo mua cổ phiếu của mình với giá $100, bất cứ lúc nào trong 5 năm tiếp theo nếu ông muốn. Ngay cả khi cổ phiếu giảm xuống $0
Và chúng ta hãy nghĩ như thế này... ông Hải có thể bán cùng một bản hợp đồng này cho bất cứ ai khác ,những người mà họ có thể sử dụng
Hợp đồng này bây giờ được gọi là gì? Vâng, nó gọi là một hợp đồng tùy chọn "Option Contract" (chúng ta cứ gọi là Option Contract)
Cụ thể, được gọi là một "Put Option" một người lựa chọn bán tại một mức giá nhất định cho một thời gian nhất định
Người phụ nữ là người phát hành của các tùy chọn (kiếm được $1 nhưng rũi ro cao)


Call Option
Nếu là một người đàn ông quan tâm đến cổ phiếu bạn sẽ làm gì.
Các cổ phiếu bây giờ trị giá $100 và bạn có thể muốn mua nó trong 5 năm tiếp theo cũng với giá là  $100
Nhưng chắc chắn bạn sẽ lo lắng sợ nó có thể là đắt tiền hơn trong tương lai và có giá trị nhiều hơn $100. Bạn phải làm gì?
Quay lại bài viết trên 1 chút... Anh Hải biết một người phụ nữ giàu có tên Nhàng và ông trả $1 cho một hợp đồng với cô ấy
Rằng cô đảm bảo sẽ bán cổ phiếu cho anh ta chỉ với $100 bất cứ lúc nào trong 5 năm tiếp theo nếu ông muốn
Ngay cả khi giá cổ phiếu đi lên hơn gấp mấy lần và ông Hải có thể bán cùng một bản hợp đồng này cho bất cứ ai khác ,những người mà họ có thể sử dụng
Hợp đồng này bây giờ được gọi là gì? That's right, nó gọi là một hợp đồng tùy chọn
Người đàn ông bây giờ có sự lựa chọn hoặc tùy chọn để mua cổ phiếu của mình tại $100 từ cô ấy cho 5 năm tới
Cụ thể, điều này gọi là một "Call Option" (người đàn ông lựa chọn mua tại một mức giá nhất định cho một thời gian nhất định
người phụ nữ là người phát hành của các tùy chọn (kiếm được $1 nhưng rũi ro )

Không nên nhầm lẫn với:
Mua/bán  Option Contract (bây giờ) so với mua/bán cổ phiếu (có thể trong tương lai)
Một điều nữa!
Khi nói rằng người đàn ông có thể sử dụng Option Contract để mua hoặc bán cổ phiếu
Nếu tùy chọn là tốt cho 5 năm, sau ngày đó được gọi là ngày hết hạn hoặc các tùy chọn hết hạn trong 5 năm. (Expiration date or Expire in 5 years )
 
Và $100 là mức giá thực hiện ( Strike Price) và $1 trả cho người phụ nữ là chỉ đơn giản là giá của Option đó ($1 chỉ là một ví dụ)

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ