Friday 24 October 2014

Gold ngày 24/10/2014

Buy giá hiện tại, stoploss 1225 chốt lời 1247.4

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ